Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Informacja sygnalna o rynku pracy w województwie pomorskim we wrześniu 2015 r.

Informacja sygnalna o rynku pracy w województwie pomorskim we wrześniu 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją sygnalną o rynku pracy w województwie pomorskim we wrześniu 2015 r. opracowaną na podstawie wstępnych danych z powiatowych urzędów pracy województwa oraz sygnalnej informacji MPiPS o sytuacji na krajowym rynku pracy.

Pomorska mobilność w nowej odsłonie

Pomorska mobilność w nowej odsłonie

Mobilność zawodowa i przestrzenna, czyli gotowość do zmiany pracy, zawodu, podnoszenia  kwalifikacji, dojazdów do pracy czy zmiany miejsca zamieszkania ze względu na wymogi pracodawcy była głównym tematem konferencji "Wzrost mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców wyzwaniem dla pomorskiego rynku pracy", która odbyła się 2 października br. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. Spotkanie było również okazją do rozmowy o możliwościach wspierania rozwoju zawodowego mieszkańców Pomorza i ich aktywności na rynku pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020.

Zostań partnerem 8 EDYCJI Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Pomorzu!

Zostań partnerem 8 EDYCJI Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Pomorzu!

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zachęca pomorskie organizacje, instytucje i  firmy do współorganizacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Pomorzu poprzez przygotowanie własnych wydarzeń promujących przedsiębiorczość.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowa wersja serwisu praca.gov.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udostępniło nową wersję serwisu www.praca.gov.pl .

Wzrost mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców wyzwaniem dla pomorskiego rynku pracy (Uwaga zmiana programu!)

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego i Mirosław Kamiński, Prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają do udziału w konferencji "Wzrost mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców wyzwaniem dla pomorskiego rynku pracy". Wydarzenie odbędzie się 2 października 2015 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ)

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ)
  Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, którego celem jest realizacja projektów polegających na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ),  w Podprogramie 2016. więcej...

 • Zaproszenie na konferencję "PWP - partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w woj. pomorskim"
  Konferencja jest podsumowaniem projektu realizowanego przez ostatni rok przez Region Gdański NSZZ "S" w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Forum Okrętowe oraz związkami pracodawców z Danii i Finlandii. Konferencję zaplanowano na czwartek 20 sierpnia 2015 r. w Gdańsku w godz. 10.00 - 16.00 w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. więcej...

 • Pierwsza edycja nagrody dedykowanej osobom działającym na rzecz rozwoju CSR w swoich firmach i otoczeniu biznesu

  Pierwsza edycja nagrody dedykowanej osobom działającym na rzecz rozwoju CSR w swoich firmach i otoczeniu biznesu
  Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza do zgłoszeń w pierwszej edycji nagrody dedykowanej osobom działającym na rzecz rozwoju CSR w swoich firmach i otoczeniu biznesu. więcej...