Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Święto pracowników urzędów pracy na Pomorzu

Święto pracowników urzędów pracy na Pomorzu

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia przypadający na 27 stycznia to święto upamiętniające powstanie pierwszych instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy w odrodzonej Polsce. Tego dnia, w  1919 roku, Józef Piłsudski, ówczesny Naczelnik Państwa podpisał dekret o organizacji urzędów pośrednictwa pracy. Chociaż historia publicznych służb zatrudnienia sięga początków minionego wieku, do niedawna pracownicy tych służb, w przeciwieństwie do samorządowców, pracowników służby cywilnej czy służb socjalnych nie mieli swojego święta. Sytuację tę zmieniła  dopiero nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z grudnia 2010 roku, a dzień 27 stycznia został ustanowiony Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Blisko 93 mln euro na aktywizację bezrobotnej młodzieży na Pomorzu

Blisko 93 mln euro na aktywizację bezrobotnej młodzieży na Pomorzu

Samorząd województwa pomorskiego rozpoczyna działania kierowane do bezrobotnej młodzieży z naszego regionu. To efekt podpisanego właśnie porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, dzięki któremu Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku będzie realizował Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Ze środków unijnych – łącznie 92,7 mln euro – przeznaczonych w tym programie dla województwa pomorskiego, skorzystają młodzi mieszkańcy Pomorskiego.

Obowiązek przekazania informacji o działalności agencji zatrudnienia

Obowiązek przekazania informacji o działalności agencji zatrudnienia

Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku przekazania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2014 do dnia 31 stycznia 2015 r.   zgodnie z art. 19f  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz. U. z  2013 r. poz. 674 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 sierpnia 2013 r. poz. 899 w  sprawie agencji zatrudnienia.

Aktualizacja RIS 2015

Szanowni Państwo, przypominamy, że do 31 stycznia 2015 roku instytucje szkoleniowe wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych są zobowiązane poinformować Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim w I półroczu 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim w I półroczu 2014 r.”. Raport zawiera analizy: bezrobocia oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według zawodów a także analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją „Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2013 r."

Niniejsza publikacja, podobnie jak wcześniejsze jej edycje, dostarcza informacji o bezrobotnych absolwentach szkół wyższych do 27 roku życia, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego po raz pierwszy w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów wyższych.

 • Startup Roadshow

  Startup Roadshow
  Masz innowacyjny pomysł i chcesz pokazać go światu? Szukasz finansowania na rozwój swoich produktów i usług? więcej...

 • Konkurs dla Start-upów „INNO START-UP”

  Konkurs dla Start-upów „INNO START-UP”
  Wykorzystaj szanse! Pokaż nam swój produkt! Skorzystaj ze wsparcia! więcej...

 • Forum Dialogu - inspirujący CSR 23 października 2014 r.

  Forum Dialogu - inspirujący CSR 23 października 2014 r.
  InnoBaltica Sp. z o.o. w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza do udziału w inspirującym Forum Dialogu, którego tematem przewodnim będzie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Forum organizowane jest w ramach X Targów Technicon Innowacje. więcej...