Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Pomorskie. Tu się pracuje

Pomorskie. Tu się pracuje

Pomorskie. To tu od kilku lat sukcesywnie przybywa miejsc pracy, zwiększa się oferta edukacyjna, rosną szanse rozwoju zawodowego mieszkańców żyjących w oddaleniu od aglomeracji trójmiejskiej. Nasz region przyciąga inwestycje, które nie tylko podnoszą jakość i atrakcyjność życia mieszkańców, ale przede wszystkim dają miejsca pracy.

Ogłoszenie o naborze RPO WP

Ogłoszenie o naborze RPO WP

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Działania 5.1   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

Informacja miesięczna o rynku pracy w województwie pomorskim w czerwcu 2015 r.

Informacja miesięczna o rynku pracy w województwie pomorskim w czerwcu 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją miesięczną o rynku pracy w województwie pomorskim w czerwcu 2015 r.

Trzecie miejsce dla Pomorskiego Ośrodka Kompetencji w ogólnopolskim konkursie Regaty Rozwoju

Zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku projekt "PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych" otrzymał wyróżnienie (3 miejsce) w ogólnopolskim konkursie „Regaty Rozwoju: liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

Raport „Pomorski barometr zawodowy 2014”

Kompetentni i dobrze wykształceni pracownicy stanowią niepodważalną wartość firmy, a od ich wiedzy, umiejętności, kreatywności i zaangażowania zależy sukces przedsiębiorstwa. Dla pracodawców mających tego świadomość potencjał kadrowy jest sprawą priorytetową, lecz często zatrudnienie osoby z odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami to dla nich poważny problem.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zakończył proces aktualizacji danych instytucji szkoleniowych wpisanych do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych ma na celu upowszechnienie i zwiększenie dostępności usług szkoleniowych.

 • Zaproszenie na konferencję "PWP - partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w woj. pomorskim"
  Konferencja jest podsumowaniem projektu realizowanego przez ostatni rok przez Region Gdański NSZZ "S" w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Forum Okrętowe oraz związkami pracodawców z Danii i Finlandii. Konferencję zaplanowano na czwartek 20 sierpnia 2015 r. w Gdańsku w godz. 10.00 - 16.00 w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. więcej...

 • Pierwsza edycja nagrody dedykowanej osobom działającym na rzecz rozwoju CSR w swoich firmach i otoczeniu biznesu

  Pierwsza edycja nagrody dedykowanej osobom działającym na rzecz rozwoju CSR w swoich firmach i otoczeniu biznesu
  Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza do zgłoszeń w pierwszej edycji nagrody dedykowanej osobom działającym na rzecz rozwoju CSR w swoich firmach i otoczeniu biznesu. więcej...

 • Cel-Praca!- efektywna aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością

  Cel-Praca!- efektywna aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością
  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Centrum Integracja Gdynia Zapraszają do uczestnictwa w projekcie: „Cel-Praca!- efektywna aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością” Czas realizacji: od 01.01.2015r. do 31.03.2017r. więcej...