Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Informacja miesięczna z rynku pracy - styczeń 2018 r.

Dodano: Poniedziałek, 5 marca 2018 (14:24)

miniatura

Najwięcej oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom zarejestrowano w Gdańskim Urzędzie Pracy, natomiast najwięcej zezwoleń na pracę sezonową wydano w powiecie puckim

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  wprowadziła oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które dotyczą prac nie sezonowych.

W styczniu 2018 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowano 5,9 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Ustawa wprowadziła również nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową. W styczniu 2018 r. wydano 48 takich zezwoleń. Najwięcej oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom zarejestrowano w Gdańskim Urzędzie Pracy  (2,3 tys. oświadczeń), natomiast najwięcej zezwoleń na pracę sezonową wydano w powiecie puckim (17 zezwoleń). 
Czytaj więcej na www.PORP.pl

Sprawdź również wcześniejsze Informacje miesięczne

Pliki do pobrania
Informacja o rynku pracy w województwie pomorskim styczeń 2018 r. - skrót (PDF, 752,77kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.