Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Informacja o rynku pracy w województwie pomorskim lipiec 2017 r.

Dodano: Wtorek, 29 sierpia 2017 (10:29)

miniatura

Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Sopocie (2,2%), a najwyższą w powiecie człuchowskim (13,4%).

Informacja o rynku pracy w województwie pomorskim lipiec 2017 r.

 

 • W lipcu 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego spadła o 2,0%, tj. o 1,0 tys. osób.

Według stanu na 31 lipca 2017 r. liczba bezrobotnych wyniosła w Pomorskiem 51,2 tys. osób. Jest to najmniejsza liczba bezrobotnych od czasu powstania województwa pomorskiego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MRPiPS-01.

 • Stopa bezrobocia w lipcu 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 5,8% - odnotowano najniższą stopę bezrobocia od czasu powstania województwa pomorskiego.
 • Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Sopocie (2,2%), a najwyższą w powiecie człuchowskim (13,4%).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 • Stopa bezrobocia w Polsce w lipcu 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca pozostała na tym samym poziomie i wyniosła 7,1%.
 • Niższą stopę bezrobocia niż województwo pomorskie w lipcu 2017 r. miały tylko trzy województwa: wielkopolskie (4,2%), śląskie (5,6%) i małopolskie (5,7%).

 

 

 • W porównaniu do czerwca 2017 r. odnotowano spadek wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego o 13,4%, tj. o 1,4 tys. 
  W lipcu 2017 r. zgłoszono 9,4 tys. ofert pracy.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MRPiPS-01.

 

 

 

 • W odniesieniu do poprzedniego miesiąca nastąpił spadek zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców w województwie pomorskim (liczba oświadczeń zmniejszyła się o 1,6 tys., tj. o 13,5%).
 • W lipcu 2017 r. zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 10,3 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (w tym 90,5% dotyczyło obywateli Ukrainy, a 5,5% obywateli Białorusi).
 • W lipcu 2017 r. zarejestrowano blisko 70% więcej oświadczeń niż w lipcu 2016 r. oraz
  blisko 4,5-krotnie więcej niż w lipcu 2015 r.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeglądu sytuacji w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Więcej informacji na www.PORP.pl: