Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozstrzygnął konkurs nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

Dodano: Piątek, 1 września 2017 (10:59)

miniatura

W związku z tym, zamieszczono listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów potrzebną do otrzymania dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich.

Lista projektów została stworzona zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475).

Więcej informacji

Pliki do pobrania
Lista projektów po ocenie merytorycznej 1.2.1 2017.08.31 (PDF, 556,77kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.