Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Dodano: Piątek, 14 czerwca 2013 (12:30)

Administrator Bezpieczeństwa Informacji: Alicja Kaczkowska
Telefon:

58 326 48 80

Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Do zadań na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i aktów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem stosownych środków organizacyjno-technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
 2. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń, w tym także nad prowadzeniem ewidencji z zakresu ochrony danych osobowych;
 3. nadzorowanie udostępniania danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom;
 4. przygotowywanie wniosków zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych zbiorów danych osobowych oraz prowadzenie innej korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
 5. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd;
 6. zatwierdzanie wzorów dokumentów (odpowiednie klauzule na dokumentach) dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowywanych przez komórki organizacyjne administratora danych;
 7. podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych;
 8. wdrażanie zasad polityki bezpieczeństwa w Urzędzie oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;
 9. koordynacja działań związanych z definiowaniem, opisywaniem, aktualizacją, monitorowaniem oraz usprawnianiem procesów przetwarzania informacji w Urzędzie;
 10. prowadzenie szkoleń osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 11. opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Urzędu dotyczących ochrony danych osobowych oraz ich aktualizowanie;
 12. przygotowywanie upoważnień z zakresu danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio Dyrektorowi Urzędu.

Lokalny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku jest dostępny do przeglądania w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku u Administratora Bezpieczeństwa Informacji, pokój nr 210.

Zmiany
Wytworzył: Alicja Kaczkowska (2017-07-25)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2013-06-14 12:30:54
Ostatnia zmiana: Mariusz Płotka dnia: 2017-07-25 10:10:14
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian