Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Dokumenty PD U1, U2, SED, formularze UE/EOG serii E300

Dla świadczeń z tytułu bezrobocia od 1 maja 2010 roku stosowane są unijne dokumenty przenośne z serii U oznaczone PD U1, U2, U3 oraz standardowe dokumenty elektroniczne (SED) stosowane wyłącznie przez właściwe instytucje rozpatrujące uprawnienia do  świadczeń (zasiłków). 

Formularze E 301, E 302, E 303 wydane przez właściwe władze zgodnie z dawnymi przepisami dotyczącymi koordynacji są nadal ważne do czasu utraty przez nie ważności lub ich wycofania,  zastąpienia przez właściwą instytucję.

Instytucje będą je uwzględniały nawet po dacie rozpoczęcia stosowania nowych rozporządzeń nr 987/2009 oraz nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, czyli po dniu 1 maja 2010 r.

Wszystkie kraje UE mają takie same formularze co do treści i układu graficznego. Mimo, że formularze są wydawane w językach narodowych to każda informacja zawarta w określonym punkcie (polu) formularza ma to samo znaczenie we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Dokumenty przenośne PD dotyczące świadczeń dla bezrobotnych.

Dokumenty wydawane przez właściwe instytucje na wniosek osoby bezrobotnej:

PD U1 – dokument potwierdzający okresy, które należy uwzględnić przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych; zastąpił stosowany dotychczas w krajach UE formularz E 301.

PD U1 PL - polska wersja językowa (PDF 231 kB)
PD U1 EN - angielska wersja językowa (PDF 184 kB)
PD U1 DE - niemiecka wersja językowa (PDF 212 kB)
PD U1 FR - francuska wersja językowa (PDF 212 kB)

PD U2 – dokument potwierdzający zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych (transferu zasiłku); zastąpił stosowany dawniej w krajach UE formularz E 303.

PD U2 PL - polska wersja językowa (PDF 157 kB)
PD U2 EN - angielska wersja językowa (PDF 156 kB)
PD U2 DE - niemiecka wersja językowa (PDF 152 kB)
PD U2 FR - francuska wersja językowa (PDF 150 kB)

PD U3 - dokument wydawany jako ostrzeżenie przez instytucję przyjmującą w kraju, w którym szukasz pracy o powiadamieniu instytucji w kraju wypłacającym Ci zasiłek o zmianie Twojej sytuacji, co może powodować obniżenie lub wstrzymanie płatności zasiłku, świadczeń.

PD U3 PL - polska wersja językowa (PDF 169 kB)
PD U3 EN - angielska wersja językowa (PDF 162 kB)
PD U3 DE - niemiecka wersja językowa (PDF 160 kB)
PD U3 FR - francuska wersja językowa (PDF 160 kB)

Standardowe dokumenty elektroniczne (SED)

Od 1 maja 2010 r. wprowadzono dokumenty o angielskiej nazwie Structured Electronic Document (SED) oznaczone U001÷U028 (docelowo dokumenty elektroniczne, służące do wymiany informacji pomiędzy urzędami).

UWAGA !

W związku ze zmianami od 1 maja 2010 roku przepisów o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń dla bezrobotnych w państwach UE wprowadzono m.in. następujące zmiany:

Formularze E 301 zastąpiono dokumentami PD U1, SED U002 oraz SED U017.

SED U002 EN - angielski (PDF 116 Kb) SED U002 EN Explanatory notes (PDF 134 Kb)
SED U002 PL - polski (PDF 147 Kb) SED U002 PL Objaśnienia (PDF 110 Kb)

Wykaz wzorów formularzy z serii E 300

Zmiany
Wytworzył: Bogdan Lutkiewicz (2013-10-09)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2013-10-09 20:44:06
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2013-10-09 20:44:06
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian