Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Potwierdzenie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia przebytych w krajach UE/EOG na dokumencie PD U1.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozpatruje wniosek osoby zainteresowanej o uzyskanie PD U1 / E 301 potwierdzającego okresy zatrudnienia i ubezpieczenia przebyte w krajach UE/EOG po otrzymaniu kompletu następujących dokumentów:
 • Druk WUP.PPZ-03 Wniosek o potwierdzenie okresów ubezpieczenia i zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w innym państwie UE/EOG lub Szwajcarii. (PDF 116kB)
   
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie za granicą.
   
  W przypadku zatrudnienia za granicą należy dołączyć kserokopie dokumentów i informacji dotyczących wykonywanej pracy (ułatwiające instytucji właściwej na ustalenie adresu pracodawcy, numeru ubezpieczenia wnioskodawcy itp. w celu sprawnej weryfikacji zatrudnienia).

  Zakres dokumentów i informacji niezbędnych do wydania PD U1 różni się w zależności od państwa, które ma wydać ten dokument.
   
  Najczęściej wymagane dokumenty: kserokopie umów, kontraktów pracy, świadectw pracy;  referencji; numer identyfikacyjny, ubezpieczeniowy nadany przez określone państwo,  kopia paszportu, pozwolenia na pracę, odcinki wypłat za ostatnie 3 miesiące, podanie daty wjazdu i wyjazdu z kraju wykonywania pracy.
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku może wystąpić, na wniosek osoby bezrobotnej, do zagranicznej instytucji właściwej w danym państwie UE/EOG lub Szwajcarii, z prośbą o wydanie dokumentu PD U1 potwierdzającego okresy ubezpieczenia i pracy lub pracy na własny rachunek za granicą.

Ważne !

Jeżeli osoba bezrobotna występuje o wydanie PD U1 za pośrednictwem WUP, okres oczekiwania na dokument jest uzależniony od właściwej instytucji UE/EOG i może wynosić nawet do kilku miesięcy.
Zmiany
Wytworzył: Bogdan Lutkiewicz (2013-10-09)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2013-10-09 21:32:55
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2016-12-30 09:58:17
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian