Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Potwierdzenie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia przebytych w Polsce na dokumencie PD U1.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozpatruje wniosek osoby zainteresowanej o wydanie dokumentu PD U1 potwierdzającego okresy zatrudnienia i ubezpieczenia przebyte Polsce po otrzymaniu kompletu następujących dokumentów:

 

Druk WUP.PPZ-04 Wniosek o wydanie dokumentu U1 PL (dawniej E 301). (PDF 117kB)

  • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie w Polsce.
    (świadectwa pracy w oryginale lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez powiatowy urząd pracy lub wojewódzki urząd pracy).

    W przypadku zatrudnienia na mniej niż pełen etat należy dodatkowo dołączyć zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości zarobków brutto za każdy miesiąc.
Zmiany
Wytworzył: Bogdan Lutkiewicz (2013-10-09)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2013-10-09 22:17:36
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2016-12-30 10:14:50
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian