Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wnioski i oświadczenia

Dodano: Wtorek, 27 grudnia 2016 (14:58)

Pliki do pobrania
1. Druk WUP.PPZ-01 Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. (PDF, 99,95kB)
2. Druk WUP.PPZ-02 Oświadczenie do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. (PDF, 155,85kB)
3. Druk WUP.PPZ-03 Wniosek o potwierdzenie okresów ubezpieczenia i zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w innym państwie UE/EOG lub Szwajcarii. (PDF, 115,82kB)
4. Druk WUP.PPZ-04 Wniosek o wydanie dokumentu U1 PL (dawniej E 301 PL). (PDF, 116,57kB)
5. Druk WUP.PPZ-05 Wzór oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. (PDF, 80,12kB)
6. Druk WUP.PPZ-06 Wniosek o wydanie dokumentu U2 PL (dawniej E 303 PL). (PDF, 99,31kB)
7. Druk WUP.PPZ-07 Zaświadczenie do wniosku o wydanie dokumentu U2 PL. Zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce podczas poszukiwania pracy w innym państwie UE/EOG lub Szwajcarii. (PDF, 89,81kB)
8. Druk WUP.PPZ-08 Oświadczenie do wniosku o wydanie dokumentu U2 PL. Zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce podczas poszukiwania pracy w innym państwie UE/EOG lub Szwajcarii. (PDF, 98,55kB)
9. Druk WUP.PPZ-09 Karta informacyjna dokumentu U2. Transfer zasiłku dla osoby bezrobotnej z państwa UE/EOG lub Szwajcarii. (PDF, 93,18kB)
10. Druk WUP.PPZ-10 Oświadczenie do karty informacyjnej dokumentu U2. Transfer zasiłku dla osoby bezrobotnej z państwa UE/EOG lub Szwajcarii. (PDF, 90,99kB)
11. Druk WUP.PPZ-11 Wniosek o przekazanie informacji o rodzinie i wynagrodzeniu do zagranicznej instytucji właściwej w ramach świadczeń rodzinnych. Dokument SED U006 lub U004 (dawny dokument E 302). (PDF, 110,55kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Zmiany
Wytworzył: Bogdan Lutkiewicz (2016-12-30 07:30:00)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2016-12-27 14:58:48
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2016-12-30 11:48:51
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian