Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych PO WER Piotr Lademann 2018-04-05 09:28:48
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Anna Mikołajczyk 2018-04-03 07:45:55
Zarządzenie w sprawie procedury kontroli agencji zatrudnienia Marcin Dobrzyniecki 2018-03-28 14:18:25
Poradnik dla podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia Mariusz Płotka 2018-03-28 14:12:39
Wydział Informacji i Promocji Mariusz Płotka 2018-03-28 10:04:47
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Mariusz Płotka 2018-03-28 09:56:13
Wypłaty świadczeń na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych Mariusz Płotka 2018-03-28 08:20:51
Oferta Nr 02/18 z dnia 16.03.2018 na stanowisko od inspektora do specjalisty w Wydziale Obsługi Finansowej i Kontroli EFS Piotr Lademann 2018-03-16 13:47:48
Wydział Organizacyjno - Prawny Mariusz Płotka 2018-03-06 14:18:34
Oferta Nr 01/18 z dnia 18.01.2018 r. na stanowisko od doradca zawodowy-stażysta do doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. Piotr Lademann 2018-02-28 14:19:08
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wykonywanie działalności Mariusz Płotka 2018-01-23 14:40:39
Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie planuje przeprowadzić Zamawiający w 2018 roku zgodnie z Ustawą Pzp Karolina Chajbos 2018-01-16 10:53:19
Majątek Mariusz Płotka 2018-01-15 09:15:39
Zapytanie ofertowe na usługi sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2017-12-28 12:28:03
Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku można uzyskać w siedzibie urzędu, ul. Podwale Przedmiejskie 30, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30. Monika Kryszkiewicz 2017-12-28 09:54:53
Oferta Nr 13/17 z dnia 30.10.2017r. na stanowisko od doradca zawodowy - stażysta do doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. Jarosław Szwarc 2017-12-15 13:17:45
Certyfikat Marcin Dobrzyniecki 2017-12-07 10:59:45
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2017-12-04 13:50:07
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2017-12-01 14:37:11
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej (PT POWER, PT RPO WP) Karolina Chajbos 2017-12-01 14:06:48