Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Majątek Mariusz Płotka 2018-06-20 14:51:23
Oferta Nr 03/18 z dnia 11.05.2018 na stanowisko od inspektora do specjalisty ds. programów w Wydziale Wdrażania EFS Piotr Lademann 2018-06-18 15:05:11
Wzór oświadczenia wymaganego w procedurze rekrutacji Mariusz Płotka 2018-06-15 11:25:47
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego "Ocena przydatności staży realizowanych w projektach Poddziałania 1.1.1 oraz 1.2.1 PO WER w wejściu na rynek pracy i zdobyciu doświadczenia zawodowego" wraz z przygotowaniem raportu z wynikami zrealizowanych badań - UNIEWAŻNIONE Karolina Chajbos 2018-06-13 13:06:18
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia badania ewaluacyjnego „Ocena przydatności staży realizowanych w projektach Poddziałania 1.1.1 oraz 1.2.1 PO WER w wejściu na rynek pracy i zdobyciu doświadczenia zawodowego” wraz z przygotowaniem raportu z wynikami zrealizowanych badań Karolina Chajbos 2018-06-13 12:40:58
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wykonywanie działalności Mariusz Płotka 2018-06-12 11:34:54
Certyfikat Marcin Dobrzyniecki 2018-06-12 11:31:38
Zarządzenie w sprawie procedury kontroli agencji zatrudnienia Marcin Dobrzyniecki 2018-06-08 12:44:21
Regulamin Organizacyjny Mariusz Płotka 2018-06-06 14:51:14
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Mariusz Płotka 2018-06-06 14:38:34
RODO - klauzula informacyjna Beata Olszewska 2018-06-04 12:46:06
Koordynacja UE/EOG lub Szwajcaria Bogdan Lutkiewicz 2018-05-30 14:59:41
Kontakt Bogdan Lutkiewicz 2018-05-30 14:50:59
Koordynacja Macedonia lub Ukraina Mariusz Płotka 2018-05-30 14:48:11
Inspektor Ochrony Danych Beata Olszewska 2018-05-30 13:25:01
Inspektor Ochrony Danych Mariusz Płotka 2018-05-30 12:24:48
Informacje ogólne o rejestrze Anna Mikołajczyk 2018-05-29 10:54:56
Poradnik dla podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia Mariusz Płotka 2018-05-25 10:50:12
Wnioski i oświadczenia Bogdan Lutkiewicz 2018-05-24 13:19:39
Redakcja Mariusz Płotka 2018-05-24 13:08:06