Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wykonywanie działalności Mariusz Płotka 2018-01-23 14:40:39
Oferta Nr 01/18 z dnia 18.01.2018 r. na stanowisko od doradca zawodowy-stażysta do doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. Piotr Lademann 2018-01-18 12:44:35
Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie planuje przeprowadzić Zamawiający w 2018 roku zgodnie z Ustawą Pzp Karolina Chajbos 2018-01-16 10:53:19
Majątek Mariusz Płotka 2018-01-15 09:15:39
Zapytanie ofertowe na usługi sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2017-12-28 12:28:03
Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku można uzyskać w siedzibie urzędu, ul. Podwale Przedmiejskie 30, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30. Monika Kryszkiewicz 2017-12-28 09:54:53
Oferta Nr 13/17 z dnia 30.10.2017r. na stanowisko od doradca zawodowy - stażysta do doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. Jarosław Szwarc 2017-12-15 13:17:45
Certyfikat Marcin Dobrzyniecki 2017-12-07 10:59:45
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2017-12-04 13:50:07
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2017-12-01 14:37:11
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej (PT POWER, PT RPO WP) Karolina Chajbos 2017-12-01 14:06:48
Zapytanie ofertowe na organizację spotkania dla 30 osób (wynajem sali wraz z usługą gastronomiczną) Karolina Chajbos 2017-12-01 13:06:14
Poradnik dla podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia Mariusz Płotka 2017-11-29 11:04:04
Oferta Nr 12/17 z dnia 30.10.2017r. na stanowisko inspektora w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku Jarosław Szwarc 2017-11-28 11:46:44
Informacje ogólne o rejestrze Anna Mikołajczyk 2017-11-24 13:03:25
Stanowisko ds. BHP i ppoż. Mariusz Płotka 2017-11-14 08:11:03
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Mariusz Płotka 2017-11-14 08:04:48
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WUP w Gdańsku w 2016 roku Monika Kryszkiewicz 2017-11-13 13:56:06
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WUP w Gdańsku w 2015 roku Monika Kryszkiewicz 2017-11-13 13:54:58
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WUP w Gdańsku w 2014 roku Mariusz Płotka 2017-11-13 13:54:04