Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Siedziby Mariusz Płotka 2018-08-20 08:53:19
Oferta Nr 04/18 z dnia 13.08.2018 na stanowisko od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy Irena Radomska 2018-08-14 13:52:20
Wzór oświadczenia wymaganego w procedurze rekrutacji Mariusz Płotka 2018-08-13 14:54:36
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - remont pomieszczenia sanitarnego Karolina Chajbos 2018-08-06 13:00:30
Aukcja Toyota Avensis Piotr Lademann 2018-08-03 11:00:28
Koordynacja UE/EOG lub Szwajcaria Bogdan Lutkiewicz 2018-08-01 11:51:23
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku Mariusz Płotka 2018-07-19 10:08:19
Oddział Zamiejscowy w Słupsku Mariusz Płotka 2018-07-19 10:06:08
Zasady realizacji praw osób których dane dotyczą w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku Beata Olszewska 2018-07-17 10:22:35
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia badania ewaluacyjnego „Ocena przydatności staży realizowanych w projektach Poddziałania 1.1.1 oraz 1.2.1 PO WER w wejściu na rynek pracy i zdobyciu doświadczenia zawodowego” wraz z przygotowaniem raportu z wynikami zrealizowanych badań Karolina Chajbos 2018-07-05 09:36:32
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Mariusz Płotka 2018-07-04 13:54:06
Poradnik dla podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia Mariusz Płotka 2018-07-02 11:01:53
Informacje ogólne o rejestrze Anna Mikołajczyk 2018-07-02 10:59:26
Przyjmowanie skarg i wniosków Jarosław Szwarc 2018-06-29 12:38:39
Majątek Mariusz Płotka 2018-06-20 14:51:23
Oferta Nr 03/18 z dnia 11.05.2018 na stanowisko od inspektora do specjalisty ds. programów w Wydziale Wdrażania EFS Piotr Lademann 2018-06-18 15:05:11
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego "Ocena przydatności staży realizowanych w projektach Poddziałania 1.1.1 oraz 1.2.1 PO WER w wejściu na rynek pracy i zdobyciu doświadczenia zawodowego" wraz z przygotowaniem raportu z wynikami zrealizowanych badań - UNIEWAŻNIONE Karolina Chajbos 2018-06-13 13:06:18
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wykonywanie działalności Mariusz Płotka 2018-06-12 11:34:54
Certyfikat Marcin Dobrzyniecki 2018-06-12 11:31:38
Zarządzenie w sprawie procedury kontroli agencji zatrudnienia Marcin Dobrzyniecki 2018-06-08 12:44:21