Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Szkolenia: „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach FE na lata 2014-2020” .

Poniedziałek, 27 lutego 2017 (13:41)

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w dniach 7, 14, 21, 28 marca 2017 r., organizuje szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie:

pomorskiewunii.pomorskie.eu

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ogłoszonym konkursie Poddziałania 1.2.1 PO WER 2017

Środa, 11 stycznia 2017 (12:59)

10 stycznia 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1
PO WER. Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 23 grudnia 2016 r. konkursu w ramach
Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu 1.2.1 PO WER 2017

Piątek, 23 grudnia 2016 (13:26)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr  POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17  dla Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Relacja z seminarium: Pokolenia X, Y, Z na rynku pracy - współpraca i komunikacja

Piątek, 4 listopada 2016 (13:13)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zorganizował w dniu 26.10.2016 r. seminarium pt: Pokolenia X, Y, Z na rynku pracy - współpraca i komunikacja.

Seminarium: Pokolenia X, Y, Z na rynku pracy - współpraca i komunikacja

Wtorek, 11 października 2016 (07:56)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego,

zaprasza Państwa do udziału w seminarium pt.


„Pokolenia X, Y, Z na rynku pracy -
współpraca i komunikacja”

dedykowanym podmiotom zainteresowanym realizacją projektów
w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

Spotkanie odbędzie się

26 października 2016 r.

w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej,
im. Fryderyka Chopina,
ul. Ołowianka 1, Gdańsk.

Seminarium będzie okazją do dyskusji o realizacji projektów w ramach PO WER w kontekście pokoleń X, Y, Z na rynku pracy, m.in.: sposobie pracy, budowania relacji oraz komunikacji między nimi, pokazania technik i strategii budowania adekwatnego poczucia własnej wartości w relacjach  z pracodawcą i innymi pracownikami, przedstawienie mechanizmów zarządzania obecnymi pokoleniami na rynku pracy.

 

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ogłoszonym konkursie Poddziałania 1.2.1 PO WER 2016.

Piątek, 20 maja 2016 (10:09)

29 kwietnia 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER. Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 8 kwietnia 2016 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu 1.2.1 PO WER 2016

Piątek, 15 kwietnia 2016 (13:28)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr  POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16  dla Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ogłoszonym konkursie Poddziałania 1.2.1 PO WER (27.10.2015)

Czwartek, 29 października 2015 (14:39)

27 października 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER. Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 28 września 2015 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ramach ogłoszonego konkursu Poddziałania 1.2.1 PO WER (19.10.2015)

Piątek, 23 października 2015 (13:49)

19 października 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER. Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 28 września 2015 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr  POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.

Kolejne spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu 1.2.1 PO WER

Poniedziałek, 12 października 2015 (14:44)

W związku z dużym zainteresowaniem ogłoszonego konkursu w PO WER w poddziałaniu 1.2.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr  POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15  dla Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Strona 1 z 2