Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Seminarium dot. adaptacji niemieckiej metody aktywizacji grupy NEET „AsA_pl – asystowana aktywizacja”

Czwartek, 2 listopada 2017 (11:41)

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, w imieniu Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, firmy Heapmail Internet Solutions oraz Grone-Schulen Niedersachsen GmbH, zaprasza na seminarium prezentującym i wdrażającym polską wersję programu AsA.pl, dot. adaptacji niemieckiej metody aktywizacji grupy NEET „AsA_pl – asystowana aktywizacja”, w ramach projektu pt. "Aktywizacyjny triatlon - młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji”.

Relacja z seminarium: Właściwa droga zawodowa. Doradztwo zawodowe i kształcenie ustawiczne.

Poniedziałek, 16 października 2017 (14:23)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zorganizował w dniu 11.10.2017 r.

Semianrium 11.10.2017

Szkolenia: „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach FE na lata 2014-2020” .

Poniedziałek, 27 lutego 2017 (13:41)

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w dniach 7, 14, 21, 28 marca 2017 r., organizuje szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie:

pomorskiewunii.pomorskie.eu

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ogłoszonym konkursie Poddziałania 1.2.1 PO WER 2017

Środa, 11 stycznia 2017 (12:59)

10 stycznia 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1
PO WER. Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 23 grudnia 2016 r. konkursu w ramach
Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

 

Relacja z seminarium: Pokolenia X, Y, Z na rynku pracy - współpraca i komunikacja

Piątek, 4 listopada 2016 (13:13)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zorganizował w dniu 26.10.2016 r. seminarium pt: Pokolenia X, Y, Z na rynku pracy - współpraca i komunikacja.

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ogłoszonym konkursie Poddziałania 1.2.1 PO WER 2016.

Piątek, 20 maja 2016 (10:09)

29 kwietnia 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER. Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 8 kwietnia 2016 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ogłoszonym konkursie Poddziałania 1.2.1 PO WER (27.10.2015)

Czwartek, 29 października 2015 (14:39)

27 października 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER. Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 28 września 2015 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ramach ogłoszonego konkursu Poddziałania 1.2.1 PO WER (19.10.2015)

Piątek, 23 października 2015 (13:49)

19 października 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER. Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 28 września 2015 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr  POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.

Kolejne spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu 1.2.1 PO WER

Poniedziałek, 12 października 2015 (14:44)

W związku z dużym zainteresowaniem ogłoszonego konkursu w PO WER w poddziałaniu 1.2.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr  POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15  dla Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Konferencja dotycząca mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców

Środa, 30 września 2015 (15:09)

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego i Mirosław Kamiński, Prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają do udziału w konferencji  pt.

 "Wzrost mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców wyzwaniem dla pomorskiego rynku pracy".

Wydarzenie odbędzie się 2 października 2015 r. w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Dodatkowo informujemy, ze jedno z wystąpień w trakcie konferencji będzie dotyczyło założeń do ogłoszonego przez WUP w Gdańsku konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy – projekty konkursowe – wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Również podczas trwania konferencji będzie stanowisko konsultacyjne w którym udzielane będą informacje dotyczące składania wniosków o dofinansowanie projektów na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku konkurs w poddziałaniu 1.2.1.

ZAPRASZAMY!

 Zobacz szczegółowe informacje: program, formularz zgłoszeniowy.