Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Podręcznik Beneficjenta SL 2014. Nowa wersja 2.1

Wtorek, 15 maja 2018 (12:13)

Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową wersję Podręcznika SL 2014 (wer. 2.1), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018 w woj. pomorskim

Środa, 9 maja 2018 (08:39)

W dniach 11-13 maja na terenie województwa pomorskiego obchodzić będziemy Dni Otwarte Funduszy Europejskich. To wyjątkowa okazja, aby odwiedzić ciekawe miejsca, a nie kiedy te na co dzień nie są dostępne dla turysty.

W tych dniach będzie wiele atrakcji.

Bez względu na wiek, każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

W tym roku będzie to m.in.: zwiedzanie niedostępnych na co dzień przestrzeni Twierdzy Wisłoujście, warsztaty w Ogrodach przyjaznych zapylaczom, które odsłonią tajniki życia pszczół czy podróż w czasie w Faktorii Handlowej. Będzie można uczestniczyć w warsztatach z robotami a także brać udział w licznych konkursach z nagrodami. 

Oferta atrakcji jest jeszcze większa.

Zapoznaj się już teraz z programem, aby nic nie przeoczyć!

Wejdź na stronę https://dniotwarte.eu i skorzystaj z wyszukiwarki, aby móc zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi wydarzeń.

Serdecznie zapraszamy !

Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym PO WER 2018 r.

Środa, 9 maja 2018 (08:38)

Zobacz zaktualizowany harmonogram naborów wniosków na 2018 rok w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Zobacz informację o harmonogramie PO WER 2018 na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Harmonogram PO WER na 2018 r., obowiązujący od 27.04.2018r.

 

Harmonogram oraz kryteria konkursu PO WER w woj. pomorskim.

 

Dodatkowo zobacz również harmonogram konkursów we wszystkich programach na 2018 rok na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 07.05.2018 r.

Środa, 9 maja 2018 (08:34)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Zmiana karty oceny merytorycznej Regulaminu Konkursu i zmiana Regulaminu KOP i załączników.

Środa, 25 kwietnia 2018 (13:27)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18, dokonał zmian w karcie oceny merytorycznej (załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18).

Zmianie uległ również Regulamin Komisji Oceny Projektów wraz z załącznikami: nr 5 i 12.

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Środa, 25 kwietnia 2018 (13:18)

Od 19 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER) – 11 wersja.

Jest to dokument dookreślający sposób realizacji założeń przyjętych w danym programie, w tym przypadku w PO WER.

Zobacz zmiany w dokumencie i w załącznikach na stronie www.power.gov.pl

Zobacz zmiany do dokumentu.


Pobierz dokument wraz z załącznikami z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020


Dokument ten można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”

Znajdź dla siebie projekt z PO WER-em

Czwartek, 12 kwietnia 2018 (12:12)

Nie masz jeszcze 30 lat? Chciałbyś podjąć jakąś pracę, ale nie możesz, bo brakuje Ci doświadczenia albo odpowiednich kwalifikacji?

Skorzystaj z możliwości, jakie dają Ci Fundusze Europejskie.

Indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia, praktyki, staże, wsparcie przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej – to tylko kilka z różnych form pomocy, z których możesz skorzystać.

Zobacz, które projekty aktualnie wspierają młodych nie pracujących i nie uczących się. Dowiedz się, do kogo można się zwrócić, żeby skorzystać z oferty projektowej.

Zmiany w wytycznych dotyczących równości szans i niedyskryminacji

Czwartek, 12 kwietnia 2018 (11:58)

Udostępniono aktualizację Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Dokument ten ma na celu usprawnić i ujednolicić sposób realizacji tematyki, której dotyczą wytyczne, przez instytucje uczestniczące w realizacji programów Funduszy Europejskich.

Zmienione Wytyczne będą obowiązywały od dnia ogłoszenia komunikatu w Monitorze Polskim.

Uwaga: 11 kwietnia 2018 w Monitorze Polskim pojawił się komunikat wprowadzający w życie zaktualizowane wytyczne.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Wytyczne można także pobrać ze stron internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Instrukcja składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - JEDZ.

Czwartek, 12 kwietnia 2018 (11:58)

Od 18 kwietnia 2018 r., obowiązywać będą nowe sposoby przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym PO WER 2018 r.

Środa, 11 kwietnia 2018 (10:15)

Zobacz zaktualizowany harmonogram naborów wniosków na 2018 rok w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona 1 z 21