Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2018 roku.

Poniedziałek, 10 grudnia 2018 (10:45)

Informujemy, o podpisaniu kolejnych umów o dofinansowanie projektów na wsparcie osób młodych w województwie pomorskim.

Projekty wybrane były w konkursie PO WER z 2018 roku, nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.

Zobacz:
Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2018 PO WER 1.2.1 stan na 6.12.2018 r.

Zobacz jakie były kryteria i zasady konkursu.

Zmiana w naborze wniosków dla Powiatowych Urzędów Pracy w PO WER 1.1.1.

Poniedziałek, 10 grudnia 2018 (10:40)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wprowadza zmianę do ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/18.

Podręcznik Beneficjenta SL 2014. Nowa wersja 2.4.

Poniedziałek, 10 grudnia 2018 (09:35)

Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową wersję Podręcznika SL 2014 (wer. 2.4), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.

Nowy Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER.

Poniedziałek, 3 grudnia 2018 (13:33)

Od 23 listopada 2018 r. obowiązuje, kolejna już, trzynasta wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER).

Zmiany dotyczą uzupełnień definicji, przypisów, typów projektów i beneficjentów.

Więcej informacji na:

www.power.gov.pl

Aktualną wersję dokumentu możesz pobrać ze stron:

www.power.gov.pl

wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie

 

 

10 lat Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Poniedziałek, 3 grudnia 2018 (13:31)

W tym roku mija 10 lat funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Polsce (PIFE).

Celem powstania Sieci było zapewnienie szerokiego i bezpłatnego dostępu do informacji o Funduszach Europejskich na terenie całego kraju.

Od 2008 r. specjaliści ds. Funduszy Europejskich przeprowadzili ponad 2 miliony konsultacji, uczestniczyli w ponad 11 tysiącach spotkań informacyjnych i szkoleń oraz zorganizowali ponad 15 tysięcy tzw. Mobilnych Punktów Informacyjnych (w miejscowościach, w których punkty nie mają swojej stałej siedziby).

Obecnie Sieć liczy 74 punkty informacyjne. Zatrudnionych jest w niej ok. 300 specjalistów ds. Funduszy Europejskich, którzy oferują swoją pomoc m.in. przedsiębiorcom, osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym i jednostkom samorządu terytorialnego.

Więcej informacji na portalu Funduszy Europejskich.

Dostępność w projektach – szkolenie

Poniedziałek, 3 grudnia 2018 (13:31)

12 grudnia, w Gdańsku, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje szkolenie „Dostępność w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich”.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie trwało do 14:30, w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Żabi Kruk 16 (parter), Gdańsk, sala nr 16.

Program, formularz rejestracyjny i szczegóły spotkania na portalu Funduszy Europejskich.

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2018 roku.

Piątek, 23 listopada 2018 (10:39)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia listę pierwszych podpisanych umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER z 2018 roku, nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.

Zobacz:
Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2018 PO WER 1.2.1 stan na 21.11.2018 r.

Zobacz jakie były kryteria i zasady konkursu.

Zmiana w naborze wniosków dla Powiatowych Urzędów Pracy w PO WER 1.1.1.

Czwartek, 22 listopada 2018 (13:12)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje, że w ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/18 z dnia 19 listopada 2018 r. wprowadzono zmianę polegającą na 

Nabór wniosków o dofinansowanie dla Powiatowych Urzędów Pracy w PO WER 1.1.1.

Poniedziałek, 19 listopada 2018 (14:42)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów na 2019/2020 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe,

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w terminie od 20.11.2018 do 14.12.2018 r.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa pomorskiego.

Regulamin naboru można pobrać ze strony: Skorzystaj z programu / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków / Ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.

Zasada konkurencyjności – szkolenie

Wtorek, 13 listopada 2018 (14:35)

20 listopada, w Gdańsku, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje szkolenie „Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich”.

Szkolenie poprowadzi Michał Rutkowski.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 8:00 do 15:30 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Program, formularz rejestracyjny i szczegóły spotkania na stronie:

pomorskiewunii.pomorskie.eu

lub

portalu Funduszy Europejskich.

Strona 1 z 25