Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Problem handlu ludźmi

Poniedziałek, 13 października 2014 (12:02)

Handel ludźmi przybiera różne postacie – kobiety najczęściej są zmuszane do prostytucji ale także do innych prac, są np. przetrzymywane w domach jako gosposie.

Czym jest handel ludźmi i praca przymusowa?

Wielu z nas zapewne czytało lub słyszało o ludziach, którzy musieli pracować w polu czy na budowie po kilkanaście godzin dziennie, bez wynagrodzenia i w złych warunkach, bardzo często pilnowani przez uzbrojonych strażników.

Możliwe też że znane nam są przypadki zmuszania do kradzieży lub do żebrania. Osoby te są ofiarami handlu.

Handel ludźmi to łamanie praw człowieka, które często wiąże się z przemocą fizyczną lub psychiczną, gwałtem, porwaniem i zniewoleniem.

Jest to także poważne przestępstwo, najczęściej o charakterze międzynarodowym za popełnienie którego grozi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej wysoka kara

Polski Kodeks Karny w: art. 189a § 1 mówi że:

„Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat3”.

zaś w § 2 mówi że:  „Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat5”.

Możesz jednak zadbać o swoje bezpieczeństwo i w znacznym stopniu zminimalizować ryzyko stania się ofiarą handlu

Każdy, kto decyduje się na wyjazd w poszukiwaniu pracy za granicą, zarówno w krajach Unii Europejskie jak i poza nią winien bardzo dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie www.handelludzmi.eu

Zobacz więcej:

Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne (KCIK) www.kcik.pl – Infolinia dla ofiar tel. 22 628-01-20   

Inne instytucje:

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”
www.strada.org.pl
tel.  22 628-99-99    

Fundacja Dzieci Niczyje
www.helpline.org.pl
tel. 22 616-02-68, 22 616-03-14 
telefon zaufania dla dzieci i młodzieży  116 111   
infolinia 800-100-100     

ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
www.zaginieni.pl
infolinia 801  24-70-70 wew. 116-000

Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej 
www.po-moc.pl
tel. 32 255-38-69

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie
www.pomocprawna.org
tel. 12 633-72-23  

Polecane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych publikacje o tematyce handel ludźmi; dostępne na stronie:

http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/polecane-publikacje?page=0

 1. Bezpieczna praca
 2. Bezpieczna praca za granicą
 3. Handel kobietami – Przewodnik dla ofiar i organizacji pomocowych
 4. Handel ludźmi i przestępstwa okołoprostytucyjne na szkodę małoletnich. Raport z badań.
 5. Handel ludźmi w Polsce. Materiały do raportu 2009.
 6. Handel ludźmi w Polsce. Materiały do raportu 2007.
 7. Nie odwracaj wzroku!
 8. Problem handlu dziećmi w Polsce i na świecie.
 9. Społeczna świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą
 10. Współpraca polsko-ukraińska w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi
 11. Zapobieganie handlowi ludźmi w Polsce. Materiały do raportu za lata 2009-2011
 12. Raport GRETA - tłumaczenie nieoficjalne
 13. Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce. Analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich

OPERATOR KOMBAJNU ZRĘBOWEGO (HARVESTERA)

Zobacz.

GŁÓWNY TECHNOLOG - PIWOWAR

Zobacz.

PRACOWNIK DO ŚCINANIA BROKUŁÓW

Zobacz.

PRACOWNICY DO ZBIORU TRUSKAWEK

Zobacz.