Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

2014-2020 - perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji

Spotkanie odbędzie się 27 marca 2014 r. w godz. 10:00-14:00 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zapraszają  do udziału w spotkaniu 2014-2020 - perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji. Szansa na rozwój i możliwości finansowania, które odbędzie się 27 marca 2014 r. w godz. 10:00-14:00 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, Gdańsk).

Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestnikom zróżnicowanej problematyki związanej z możliwościami finansowania inicjatyw i przedsięwzięć w kontekście Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz programów operacyjnych ukierunkowanych na wspieranie innowacji i przedsiębiorczości. Ponadto zamysłem organizatorów jest czynne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych do podjęcia aktywnego udziału w części konsultacyjnej spotkania, a interaktywna forma sprzyjać ma optymalnemu wykorzystaniu jego potencjału.

Rejestracja uczestników trwa od 10 marca do 24 marca 2014 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

więcej informacji i zapisy na stronie: „Pomorskie w Unii Europejskiej”