Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Skład Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Wtorek, 29 listopada 2016 (11:06)

Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Gdańsku, będąca organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Pomorskiego, powołana została na kadencję 2016-2020 Zarządzeniem Nr 36/16 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. (zmienione Zarządzeniem Nr 42/2017 z dnia 27.11.2017r.)

W skład PWRRP wchodzą:

1. Dariusz Gobis – Przedstawiciel Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku; PRZEWODNICZĄCY PWRRP

2. Irena Muszkiewicz – Herok – Przedstawiciel Fundacji Gospodarczej w Gdyni; WICEPRZEWODNICZĄCA PWRRP

3. Zbigniew Kowalczyk – Przedstawiciel Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”;

4. Stanisław Szukała – Przedstawiciel Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”;

5. Jan Mionskowski – Przedstawiciel OPZZ Województwa Pomorskiego;

6. Ilona Kwiatkowska – Falkowska – Przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego;

7. Piotr Grzechowiak – Przedstawiciel Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan;

8. Jakub Nowak – Przedstawiciel Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE;

9. Tadeusz Cygert – Przedstawiciel Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku;

10. Wojciech Szczepański – Przedstawiciel „Pracodawców Pomorza”;

11. Katarzyna Dobrzyniecka – Przedstawiciel Loży Gdańskiej Business Centre Club;

12. Zenon Bistram – Przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej;

13. Piotr Hałuszczak – Przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych  w Gdańsku;

14. Marek Byczkowski – Przedstawiciel Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego;

15. Ks. Janusz Steć – Przedstawiciel Caritasu Archidiecezji Gdańskiej;

16. Jarosław Filipczak – Przedstawiciel Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza;

17. Piotr Cymanowski – Przedstawiciel Fundacji Pokolenia w Tczewie;

18. Tadeusz Podymiak – Przedstawiciel Fundacji Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach;

19. Bogusława Engelbrecht – Przedstawiciel Związku Gmin Pomorskich, Wójt Gminy Linia;

20. Mirosław Czapla – Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego, Starosta Malborski;

21. Adam Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNIK TURYSTYKI KAJAKOWEJ - STAŻYSTA

Zobacz.

PRZEWODNIK TURYSTYKI KAJAKOWEJ

Zobacz.

ANIMATOR CZASU WOLNEGO / ANIMATOR SPORTOWY

Zobacz.

ANIMATOR / TECHNIK (DŹWIĘK I ŚWIATŁO) PRZY PRZEDSTAWIENIACH

Zobacz.