Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

IX posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Piątek, 3 listopada 2017 (11:06)

W dniu 25 października 2017r. odbyło się IX posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Przedmiotem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w kontekście oceny dokonywanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego planowanej na listopad 2017 oraz kwestii związanych z Regionalnym Planem Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2018. Ponadto PWRRP wyraziła opinię w zakresie zaktualizowanego „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Termin kolejnego spotkania zaplanowano na dzień 12 grudnia 2017r.

VIII posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Poniedziałek, 23 października 2017 (09:47)

W dniach 08-09.09.2017r. odbyło się VIII posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które miało charakter wyjazdowy. Przedmiotem spotkania było omówienie warunków prawnych zatrudniania cudzoziemców w szczególności zmian przepisów Ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. Ponadto, omówione zostały zagadnienia strategiczne w zakresie regionalnej polityki rynku pracy, promocji gospodarczej regionu oraz kwestie związane z zjawiskiem migracji na rynku pracy. Termin kolejnego spotkania zaplanowano na 25 października 2017r.

VII posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Poniedziałek, 26 czerwca 2017 (12:24)

W dniu 23 maja 2017 roku odbyło się VII posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Na spotkaniu zostało omówione stanowisko PWRRP w sprawie planowanej reformy funkcjonowania urzędów pracy czego efektem było podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. Ponadto podjęto 6 uchwał wyrażających opinię w sprawach dotyczących utworzenia kierunków kształcenia zawodowego oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia trybu pracy Zespołu ds. opiniowania kierunków kształcenia zawodowego Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz zatwierdzenia wzoru wniosku dyrektora szkoły/placówki o wydanie opinii Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia.

VI posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Czwartek, 13 kwietnia 2017 (13:51)

W dniu 7 kwietnia 2017 roku odbyło się VI posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Na spotkaniu zostało omówione stanowisko PWRRP w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego przez Wojewodę Pomorskiego czego efektem było podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. Ponadto podjęto 33 uchwały wyrażające opinię w sprawach dotyczących utworzenia kierunków kształcenia zawodowego oraz uchwała w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

V posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Czwartek, 13 kwietnia 2017 (13:49)

W dniu 7 marca 2017 roku odbyło się V posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. W posiedzeniu wzięli udział również zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego p. Krzysztof Trawicki oraz dyrektorzy i przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy z województwa pomorskiego. Celem spotkania było wypracowanie stanowiska w sprawie propozycji Wojewody Pomorskiego dotyczących kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego.

IV posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Czwartek, 13 kwietnia 2017 (13:44)

W dniach 17-18 lutego 2017 roku odbyło się IV posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które miało charakter wyjazdowy. Na spotkaniu członkowie Rady zgłosili propozycje zmian do Regulaminu PWRRP. Podjęta została także uchwała w sprawie refundowanych zawodów młodocianych pracowników. Przedmiotem spotkania było również omówienie trendów i zjawisk na pomorskim rynku pracy. Ponadto omówione zostały zasady procedowania w zakresie wydawania przez PWRRP opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia w kadencji 2016-2020.

Strona 1 z 2

HYDRAULIK

Zobacz.

ELEKTRYK

Zobacz.

MONTER SUFITÓW PODWIESZANYCH

Zobacz.

PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA (CALL CENTER)

Zobacz.