Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wykaz warsztatów na styczeń – marzec 2019r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku w I kwartale 2019 roku.

Razem odkrywamy talenty Pomorzan

Poniedziałek, 26 listopada 2018 (11:12) miniatura

Zapraszamy uczestników Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego na spotkanie pn. Razem odkrywamy talenty Pomorzan, organizowane w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, które odbędzie się 5 grudnia 2018 r. w godzinach 10.00-13.00 w sali im. Lecha Bądkowskiego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27.

„Wybieraj mądrze” - warsztaty i spotkania informacyjne dla młodzieży - październik 2018

„Wybieraj mądrze” to cykl bezpłatnych warsztatów i spotkań informacyjnych skierowanych do uczniów szkół z województwa pomorskiego, realizowanych w październiku br. w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego.

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości młodzieży na temat roli poradnictwa zawodowego w planowaniu rozwoju edukacyjno-zawodowego. Tematyka zajęć z młodzieżą będzie dotyczyła m.in. takich kwestii jak: świadome planowanie kariery zawodowej, dokonywanie trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych, odkrywanie talentów, rozwijanie pewności siebie i wiary we własne możliwości, wiedzy na temat rynku pracy
i wykorzystania Barometru Zawodów w procesie planowania kariery. Dla części szkół przewidziane są wizyty studyjne w zakładach pracy, mające na celu pogłębienie wiedzy zawodoznawczej młodzieży.

Warsztaty i spotkania informacyjne będą się odbywały w jedenastu powiatach województwa pomorskiego. Prowadzić je będą doradcy zawodowi i przedstawiciele Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, doradcy zawodowi z powiatowych urzędów pracy oraz powiatowi konsultanci ds. poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

"Aktywni z pasją" - cykl warsztatów dla Seniorów październik - grudzień 2018

Od października wznawiamy cykl warsztatów pn. „Aktywni z Pasją”, dedykowanych Seniorom, którzy chcą zachować aktywność społeczną i zawodową, zadbać  o swój rozwój osobisty, pobudzać kreatywność oraz dzielić się pasją z innymi. 

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Więcej informacji udzielamy telefonicznie pod nr 58 32 37 230 lub osobiście w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku,
ul. Żabi Kruk 16 (parter)

"Aktywni z Pasją"

"Aktywni z Pasją" to cykl bezpłatnych warsztatów i spotkań dedykowanych seniorom, którzy chcą na długo zachować dobrą kondycję i samopoczucie, chcą rozwijać kreatywność i dzielić się pasją z innymi, chcą być aktywne społecznie i zawodowo. Zajęcia prowadzone będą przez doradców zawodowych, specjalistów  z zakresu rozwoju osobistego i zdrowego stylu życia. W czerwcu warsztaty będą odbywały się w siedmiu powiatach.

"Kariera od nowa"

Zapraszamy osoby planujące podjąć aktywność zawodową, w tym powracające na rynek pracy do udziału w bezpłatnych warsztatach rozwojowych organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. 

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Więcej informacji udzielamy telefonicznie pod nr 58 32 37 230 lub osobiście w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku,
ul. Żabi Kruk 16 (parter), 80-822 Gdańsk

Strona 1 z 2