Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Roczny Plan Działania dla PO WER 2014-2020 w województwie pomorskim w 2019r.

Piątek, 26 października 2018 (11:54)

Instytucja Zarządzająca PO WER zatwierdziła Roczny Plan Działania (RPD) dla I Osi Priorytetowej PO WER 2014-2020 w województwie pomorskim, na podstawie uchwały nr 221 z 2 października 2018 r. Komitetu Monitorującego (KM) PO WER.

Roczny Plan Działania dla PO WER 2014-2020 w województwie pomorskim w 2018r.

Piątek, 1 grudnia 2017 (11:40)

Instytucja Zarządzająca PO WER zatwierdziła Roczny Plan Działania (RPD) dla I Osi Priorytetowej PO WER 2014-2020 w województwie pomorskim, na podstawie uchwały nr 151 z 26 września 2017 r. Komitetu Monitorującego PO WER.

Roczny Plan Działania dla PO WER 2014-2020 w województwie pomorskim w 2017 r.

Czwartek, 3 listopada 2016 (09:45)

Instytucja Zarządzająca PO WER zatwierdziła Roczny Plan Działania (RPD) dla I Osi Priorytetowej PO WER 2014-2020 w województwie pomorskim, na podstawie uchwały z 13 września 2016 r. Komitetu Monitorującego program.

Roczny Plan Działania dla PO WER 2014-2020 w województwie pomorskim w 2016 r.

Środa, 23 grudnia 2015 (13:35)

Instytucja Zarządzająca PO WER zatwierdziła Roczny Plan Działania (RPD) dla I Osi Priorytetowej PO WER 2014-2020 w województwie pomorskim, na podstawie uchwały z 24 listopada 2015 r. Komitetu Monitorującego program.

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie kryteriów wyboru projektów PO WER w 2016 roku

Poniedziałek, 7 września 2015 (14:03)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w PO WER, I Osi Priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”:

  • Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe;

  • Działanie 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

przedstawia wyniki konsultacji społecznych Rocznego Planu Działania na rok 2016 opracowany na potrzeby wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz:

Wyniki konsultacji Rocznego Planu Działania na rok 2016 (XLS 135 KB).

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konsultacje społeczne kryteriów wyboru projektów PO WER w 2016 roku

Poniedziałek, 7 września 2015 (13:43)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w PO WER, I Osi Priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”:

  • Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe;

  • Działanie 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

przedstawia do konsultacji społecznych Roczny Plan Działania na rok 2016 opracowany na potrzeby wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Roczny Plan Działania dla PO WER 2014-2020 w województwie pomorskim w 2015 r.

Poniedziałek, 7 września 2015 (13:43)

30 marca 2015 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój, podczas którego zatwierdzono kryteria ogólne dla całego programu, dotyczące wyboru projektów.