Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Lista ekspertów oceniających wnioski

Środa, 18 marca 2015 (13:36)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku nie prowadzi listy ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w PO WER.