Zeszyty metodyczne

.

Zeszyt 1. Opis modelu wraz z instrukcją stosowania.

Radosław Sterczyński, Magdalena Trzepiota, Barbara Szymańska, Wojciech Banach, Agnieszka Fedorowicz, Katarzyna Indraszys, Wojciech Józef Konkel, Opis modelu wraz z instrukcją stosowania. Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych. Zeszyt 1, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk 2014

Zeszyt 2. Metodyka badania kompetencji zawodowych na podstawie próbek pracy.

Sylwiusz Retowski, Agnieszka Popławska, Jacek Buczny, Radosław Sterczyński, Magdalena Trzepiota, Marta Roczniewska, Metodyka badania kompetencji zawodowych na podstawie próbek pracy. Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych. Zeszyt 2, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk 2014

Zeszyt 3. Metodyka oceny funkcjonalnej.

Katarzyna Jach, Jerzy Grobelny, Radosław Michalski, Metodyka oceny funkcjonalnej. Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych, zeszyt 3, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk 2014

Zeszyt 4. Metodyka doradztwa w zakresie ergonomii stanowisk pracy.

Katarzyna Jach, Metodyka doradztwa w zakresie ergonomii stanowisk pracy. Wielowymiarowy model wsparci i identyfikacji kompetencji zawodowych. Zeszyt 4, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk 2014

Zeszyt 4. Załącznik - Podręcznik ergonomiczny,

Marcin Kuliński, Katarzyna Jach, Joanna Koszela-Kulińska, Metodyka doradztwa w zakresie ergonomii stanowisk pracy, Podręcznik ergonomiczny. Wielowymiarowy model wsparci i identyfikacji kompetencji zawodowych. Zeszyt 4, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk 2014

Zeszyt 5. Podręcznik wsparcia motywacyjnego.

Jacek Buczny, Podręcznik wsparcia motywacyjnego. Wielowymiarowy model wsparci i identyfikacji kompetencji zawodowych. Zeszyt 5, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk 2014

Zeszyt 6. Profil stanowiskowy terapeuty zawodowego.

Katarzyna Jach, Rafał Michalski, Profil stanowiskowy terapeuty zawodowego. Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych. Zeszyt 6, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk 2014