Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Konsultant przedsiębiorczosci

Wtorek, 5 maja 2009 (07:51)

Jeśli chcesz zadać pytanie konsultantowi przedsiębiorczości, zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem: przedsiebiorczosc@wup.gdansk.pl

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego, brzmi on następująco:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji drogą elektroniczną powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Prosimy o umieszczanie ww. danych, w przeciwnym razie będziemy zmuszeni pozostawić Państwa zapytanie bez odpowiedzi.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem: przedsiebiorczosc@wup.gdansk.pl
tel 58/ 32 37 236